Beginpagina
Meestgestelde vragen
Ervaringen van klanten
CONTACT
Producten
INTERESSANTE PRODUCTEN Paranormaal
INTERESSANTE PRODUCTEN Remote Viewing
Neurofeedback en Peak Performance
BEWUSTZIJNSVERRUIMENDE KRUIDEN
Wetenschappelijk Onderzoek 8 coil SHAKTI / SHIVA
Your Psychic Stimulator de SHIVA
Your Consciousness Enhancer de 8 coil SHAKTI
Gebruiksdoeleinden/ werkwijze 8 coil SHAKTI/ SHIVA
Gebruikservaringen 8 coil SHAKTI en SHIVA
Aankoopvoorwaarden 8 coil SHAKTI/ SHIVA
Andere internetlinks
  REMOTEVIEWING Spirituele Gadgets Paranormaal!

Ontwikkel Paranormale Vermogens! -

  REMOTEVIEWING Spirituele Gadgets Paranormaal!

Polarizer Antenne

Polarizer Antenne Voor het optimaliseren van woon, leef en werkomgeving


OMGEVINGS-POLARITEITSONDERZOEK

Wees wijs en polariseer geopatische belasting (aardstralen), elektrostress en andere invloeden.


Wat is de Polarizer antenne?

De Polarizer antenne is een antennesysteem, dat een onbegrensd breed gamma van golflengtes absorbeert, concentreert, hergroepeert, inverteerd en opnieuw uitzend. Het beschermt biologische systemen -alle vormen van leven- van de schadelijke straling, die teweeggebracht wordt door microgolfketens, magnetrons, televisietoestellen, Tl-buizen, tv-en radarstations, microgolf zendtorens, masten, radio-telefoon-en röntgenapparatuur, computers, het stroomnet, het gereedschap en apparaten aangedreven door wisselstroom-motoren. Het neutraliseert hinderlijke straling die vast is komen te zitten in voedsel, water en andere dranken. Naast het normaliseren van de elektromagnetische en geopatisch (aardstralen)belaste omgeving, vult het de aura van biologische systemen aan door het wegwerken van belemmerende vibraties in hun elektrische velden.


Wat is de vorm en grootte van de levensveld polariseerder?

De Polariseerder is een Piramide vorm geïsoleerde doos met een vaste antenne. De benodigde grondoppervlakte is ongeveer 10 cm. Het heeft geen energie nodig waarvoor betaald moet worden, de levensduur is onbeperkt en het hoeft niet geïnstal-leerd of onderhouden te worden. Open nooit de Polarizer of op de schroef in de bodem. U beschadigt dan het systeem en de antenne is gevuld met zorgvuldig geselecteerde kristal poeders.


Hoe beïnvloed de Polarizer Antenne menselijke aura?

Alle levende wezens zijn omgeven door een uitstraling. Hun elektrische velden stralen een licht uit, wat voor het grootste gedeelte niet door mensen gezien kan worden. De aura kan echter gemeten worden met behulp van verschillende technieken, waarvan de Kirlian fotografie er Eén is. Dit systeem genoemd naar het Russische echtpaar, die dit ontwikkeld heeft, gebruikt een Tesla spoel die in verbinding staat met een metalen plaat. De film en het voorwerp dat gefotografeerd moet worden, worden in het donker op de plaat geplaatst. Wanneer een hoge elektrische spanning toegediend wordt zal de film een opname maken van de weerspiegeling van het voorwerp en het omliggende veld. Afbeeldingen van de aura worden op grote schaal gebruikt om biologische activiteit en vitaliteit vast te stellen. Voor de geïnteresseerde is het boek Darkside of The Brain van Harry Oldfield en Roger Coghill een waar studie object.

De Polarizer Antenne is het resultaat van vele jaren onderzoek door een aantal wetenschappers gespecialiseerd op het gebied van fysica, elektronica, chemie, biologie, metallurgie en vele ander gebieden. Voor geinteresseerden bied het werk van de Russische wetenschapper George Lakhovsky ook veel informatie (boek Secret of Life). Lakhovsky is vooral bekend geworden door zijn bijzondere resultaten met de Multi Wave Oscillator.


Waarom is polarisatie essentieel voor uw gezondheid?

Menig expert beseft dat achteruitgang in vitaliteit voorafgaat aan verlies in gezondheid. Door verschillende spanningen verliezen we onze vitaliteit. Omdat biologische systemen elektrisch functioneren in een elektrogolf universum zijn de spanningen van de stedelijke elektromagnetische omgeving zeer schadelijk. De kunstmatige elektromagnetische straling (die ook de geopatische belasting sterk beinvloed) hindert de fundamentele elektrische functionering, waardoor de vitaliteit vastgeklemd wordt en er tenslotte "ziekte-symptomen" verschijnen.

Een voor Artsen en Therapeuten bekend fenomeen is daar waar een behoorlijke belasting is van bijvoorbeeld Elektrostress en of geopatische belasting, homeopatische middelen, vitaminen, mineralen en medicijnen praktisch geen of een zeer matig effect hebben. Door harmonisering van de elektromagnetische en of geopatisch belaste omgeving, herstelt de Polarizer Antenne de samenhang in de elektrische velden van het lichaam en wordt alle informatie beschikbaar dat van essentieel belang is voor het optimaal functioneren van het lichaam. Polarisatie herstelt, versterkt en vitaliseert ook de normale frequenties voor cellulaire oscillatie. Met vernieuwde samenhang en vitaliteit, aangenomen dat alle natuurwetten in acht genomen worden, kan het levensveld - de biologische, bio-elektrische blauwdruk van het leven - fysieke tegenhanger produceren zonder symptomen van storing.


Hoe kunt u de levensveld polariseerder gebruiken voor optimaal voordeel?
 1. Wees voorzichtig met de Polarizer antenne. Het is een gevoelig en krachtig instrument. Laat het niet vallen!
   
 2. Om de elektrische systemen en geopatische (aardstralen) belasting thuis en op het bedrijf te polariseren, hoeft men de Polarizer Antenne alleen in de ruimte op de grond te plaatsen. Het beste resultaat heeft wanneer de Polarizer Antenne op een belasting geplaatst wordt. Harmonieuze vibraties zullen in de gehele ruimte uitgezonden worden. Speciaal voor elektrostress is de Levensveld polarizer ontwikkeld, een eenvoudig instrument wat via een snoer in het stopkontakt geplaatst wordt.
   
 3. Voor het neutralizeren van het effect van geopatische belasting, plaats de Polarizer antenne in het belaste gebied. Met de test methode die u later in deze beschrijving vind kunt u onmiddellijk testen wat het verschil in energie is, sensitieve personen ervaren meestal direct het verschil in energie. Door de schroef boven in de antenne een slag los of vast te draaien kunt u de werking beïnvloeden. Vast is 100%.
   
 4. De Polarizer antenne is een ideale optimaliseerder voor de slaapkamer. U bent 's nachts veel gevoeliger voor informatie. Is de slaapomgeving niet optimaal dan kan dat grote invloed hebben op uw functioneren, zorg dus dat uw slaapplaats u die vitaliserende informatie biedt die u nodig heeft.
   
 5. Leg de polariseerder op pijnlijke lichaamsdelen die vaak onderliggende verstopping van levenskracht duidelijk maken. In een paar minuten per dag kunt u uw levensveld vrij maken van elektrische verstoring en verstopping in de energievloed wat pijn kan veroorzaken.
   
 6. Zoveel te meer u leert van energie, materie en vorm, zoveel te meer u de effecten en voordelen van uw Polarizer Antenne zult begrijpen. Ook zult u zich meer bewust worden van waar gezondheid om draait. Mocht u vragen hebben, dan adviseren wij u het ons te laten weten. Wij horen graag van u en zijn bijzonder geïnteresseerd in uw ervaringen met de Polarizer Antenne. Vermijd ongepolariseerde omgevingen. Wij zijn bezorgd om uw gezondheid en welzijn.
   
 7. Wees wijs en Polarizeer.

Hoe kun je iemand testen om te laten zien dat de polarizer Antenne beschermt tegen Geopatische belasting (aardstralen) en of elektromagnetische straling ?

Kinesiologie (spieronderzoek) is een uitstekende manier om de voordelen van uw polariseerder te toetsen. Spieronderzoek wordt beschouwd als een gegronde wetenschap en wordt gedoceerd in diverse vooraanstaande instituten voor hoger onderwijs in Amerika. U.C.L.A. bijvoorbeeld, biedt een doctoraal in kinesiologie. Het wordt op vele gebieden gebruikt, o.a. door chiropractors.

We hebben weinig nodig. We nemen een spier van het geheel, zoals de deltaspier boven in de schouder en gebruiken die spier om alles te toetsen waarmee wij in contact komen. Er is maar een druk van ongeveer 18 kilo nodig om een gezonde deltaspier de bodem in te slaan. HET IS DUS BELANGRIJK DAT U UW STUDIEOBJEKT NIET BLESSEERT DOOR TE VEEL DRUK UIT TE OEFENEN. U dient net hard genoeg te drukken om de terugvering en beweeglijkheid in de arm te toetsen, niet zo hard dat de spier vermoeid raakt. De vraag is niet wie er sterker is, maar of de deltaspier de schouder kan sluiten tegen de druk die uitgeoefend wordt. U toetst alleen maar tot het punt dat de schouderspier zwak wordt.


Het meest zinvolle is om een A en B vergeljking te maken.

U zet uw testobject op een niet direct belaste plaats en doet de (kinesiologie) spier test, dan zet u uw test object op een belaste plaats (geopatische belasting, aardstraal of in de buurt van een TV toestel of wekker radio) en herhaal de spiertest. Is deze zwakker, plaats dan de Polarizer Antenne in dezelfde ruimte en herhaal de test, u zult merken dat de spier aanzienlijk sterker is. Dus meer kracht heeft. Er zullen mensen zijn die zeggen je drukt harder of minder hard, plaats deze studie objecten op een personenweegschaal en herhaal de testen.

Om iemand te toetsen:
 1. Laat de persoon rechtop staan met de rechterarm ontspannen langs de zij en de linkerarm parallel met de grond, elleboog recht en gesloten in die positie.
 2. Ga voor de persoon staan en leg uw linkerhand op de rechterschouder van de persoon om de persoon te steunen. Leg dan uw rechterhand op de uitgestrekte arm, net boven het polsgewricht.
 3. Zeg tegen de persoon dat u gaat proberen om de arm naar beneden te drukken terwijl de persoon dat moet tegenhouden met al zijn kracht.
 4. Oefen nu snelle en stevige druk uit op de arm. Het idee is om de arm net hard genoeg naar beneden te drukken om het punt te vinden waar de deltaspier zwak wordt en de arm niet meer in positie kan blijven zonder de rest van het lichaam te gebruiken.
 5. Plaats uw studie object nu op een geopatische belasting, of men neemt een haardroger, scheerapparaat of ander apparaat dat in de hand vastgehouden kan worden en steek de stekker in het stopcontact.
 6. Laat de persoon op de belasting staan of zet de toestellen aan en toets de arm weer. De arm zal zwakker zijn dan ervoor. Er zal bijna geen kracht in zijn.
 7. Zet het apparaat uit en toets de arm weer. Nu zal de arm sterker zijn dan met de stroom aan.
 8. Plaats de Polarizer Antenne. Doe het apparaat weer aan en laat de persoon het in zijn hand vasthouden. Toets de kracht in zijn arm. De arm zal veel sterker zijn dan daarvoor vanwege de harmonische effecten van de polariseerder.
 9. U kunt de persoon ook voor de TV- of magnetronstralen toetsen. Als er geen polarizer antenne is zal de -arm zwak zijn. Als de energie van de polarizer antenne- uitgezonden zal de arm sterk blijven.-
Uittreksel uit "Behavorial Kinesiology door John Diamond M.D. President van de Internationale Academie voor Preventieve Geneeskunde Harper & Row, uitgevers.


Test voor polaritets ommekeer-stroomkring-omschakeling

In zijn voorwoord van het boek "Healing Energies" schrijft Steven Cordas; Het mensdom heeft een ingewikkeld elektrosysteem in zich dat bestuurd wordt door een computer, die groter is dan een Xerox en IBM tezamen, waarvan elke cel een micro-transformator en condensator en tevens ook rudimentair geheugenchip is. Het schijnt dus voor de hand liggend te zijn dat belemmeringen in het functioneren van de computer, storingen in het systeem zullen veroorzaken.

Door een verscheidenheid van onnatuurlijke spanningen, waarvan door de mens gemaakte elektrische energie niet de geringste is, hebben de meeste mensen die in stedelijke gebieden getest zijn een polariteitsommekeer. Deze storingen in magnetische stroom of vloed (omschakeling) weerkaatst een slecht genezende energie. We kunnen ook niet verwachten dat een computersysteem goed functioneert als er kortsluiting is.

Om eventuele polariteitsommekeer te testen, laat de persoon de linkerarm strekken, elleboog recht, zoals hierboven beschreven. Laat hem zijn rechterpalm op zijn hoofd zetten en toets.

Hij hoort sterk te zijn als zijn rechterpalm op zijn hoofd is en zwakker wanneer de achterkant van zijn rechterhand op zijn hoofd is. U zult waarschijnlijk ondervinden dat de meeste mensen zwak zijn wanneer ze sterk moeten zijn en sterk wanneer ze zwak moeten zijn. De polariteit is dan omgekeerd of omgeschakeld en eigenlijk werkt het systeem zonder behoorlijke energie en informatie.

U neemt de polariseerder en houdt hem over de thymusklier van de persoon en test opnieuw. De resultaten geven aan dat er een onmiddellijke correctie van het schakelpro-bleem is. Als de polariseerder voor een poosje in deze positie vastgehouden wordt, zal de persoon in het algemeen "normaal" testen als de polariseerder verwijderd wordt. Het resultaat is natuurlijk tijdelijk, tenzij de persoon stappen onderneemt om zichzelf te beschermen door zichzelf en zijn elektromagnetische omgeving te polariseren.

Voor het optimaliseren van uw woon en leefomgeving en u zelf, zijn er de Polarizer Antenne en de Levensveld Polariseerder. Wilt u uw huis (bedrijf) door een deskundige laten ontstoren neem dan kontakt met ons op.

Tevens verkrijgbaar: de Peronal Polariser is een mooi gestileerd apparaatje wat eenvoudig is om te hangen aan een koortje of kettinkje. Het is een simpel doordacht oscillatie en antennesysteem. Een kristal versterkt de werking. Het resultaat is meestal meer rust en balans.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 110,00
Aantal: Bestellen
Top 5 bestsellers
Frequency Generator
Proteus Mindmachine brain entra..
Procyon Mindmachine brainentrai..
Sirius Mindmachine
Thoughtstreamer biofeedback met..
Winkelwagen
Zoek producten
 
 
Alle bedragen zijn inclusief btw
      Powered by CCV Shop eigen webshop