Beginpagina
Meestgestelde vragen
Ervaringen van klanten
CONTACT
Producten
INTERESSANTE PRODUCTEN Paranormaal
INTERESSANTE PRODUCTEN Remote Viewing
Neurofeedback en Peak Performance
BEWUSTZIJNSVERRUIMENDE KRUIDEN
Wetenschappelijk Onderzoek 8 coil SHAKTI / SHIVA
Your Psychic Stimulator de SHIVA
Your Consciousness Enhancer de 8 coil SHAKTI
Gebruiksdoeleinden/ werkwijze 8 coil SHAKTI/ SHIVA
Gebruikservaringen 8 coil SHAKTI en SHIVA
Aankoopvoorwaarden 8 coil SHAKTI/ SHIVA
Andere internetlinks
  REMOTEVIEWING Spirituele Gadgets Paranormaal!

Ontwikkel Paranormale Vermogens! -

  REMOTEVIEWING Spirituele Gadgets Paranormaal!

Dual Earth Frequency Generator

Dual Earth
Frequency Generator Volgens de arts Dr. Puharich is genezing een ordenend en herstellend proces.

De Dual Earth Frequency Generator is allang geen onbekende meer en wordt al vele jaren ingezet om het welzijn te optimaliseren. Het is werkelijk de moeite waard om te ervaren hoe belangrijk de Schuman- of aardefrequentie is. Dat de wetenschap al vele jaren in dit fenomeen is geïnteresseerd, blijkt wel uit de onderzoeken van Dr. Glen Rein en Dr. Puharich. Astronauten zouden niet de ruimte in kunnen zonder deze techniek.

Onrust, gejaagdheid, stress, overactieve kinderen, volwassenen en een gevoel van onbehagen zijn ons allen bekend. De Schuman- (7,83Hz) of aardefrequentie, is bij lange na niet krachtig genoeg meer. We leven in een continue overprikkeling. Instanties, overheidsorganen en hun beleidsmakers zijn ondeskundig of ziende blind. Zij negeren de onderzoeken en ernstige gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van ons draadloos tijdperk.

Je kunt het niet horen, zien of ruiken en proeven (het is wel meetbaar)! Ongewild worden we langdurig belast door allerlei invloeden, als Extreem Lage Frequenties, hoogspanningskabels zowel boven als in de grond, radar, GSM, UMTS, Wifi, Dect telefoons, televisie, babyfoons, verlichtingsbronnen, auto, radar meetsystemen, satellieten, computers, waterbed, elektrische wekkers, kwartshorloges, enzovoort. De laatste tientallen jaren is de vervuiling op dit gebied extreem toegenomen en leven we in continue stralingsvelden, die de nodige belastingen voor alle levende organismen veroorzaken.

Vraag? Tijdens lezingen of seminars stel ik vaak de vraag? Wie wil er een UMTS mast in z’n achtertuin.
100% zekerheid dat men dat niet wenst. Hoe komt het dan dat men wel een Dect telefoonsysteem in huis heeft of bijvoorbeeld Wifi. Of dat enig verschil zou uitmaken. Meer informatie vindt u op www.next-up.org


Toepassingen
  • Voor rust en balans in de woon-, werk- en leefruimte
  • Bij overactiviteit en gejaagdheid
  • Bij elektrostress, geopatische belastingen en andere storende factoren
  • Bij voedsel-intolerantie
  • Optimaliseren van dranken en voeding
  • Spanningen en pijnen verlichten
  • Ruimtes, producten, sieraden en edelstenen energetiseren

De EFG is niet ontwikkeld om dit allemaal op te lossen, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Dat de EFG het een stuk prettiger maakt is een voorwaarde.

Schuman-frequentie

De planeet aarde werkt in een natuurlijk Extreem Laag Frequentie (ELF) signaalgebied met een gemiddelde tussen de 7 en 9 Hertz. Onderzoek met dieren heeft uitgewezen dat, wanneer deze natuurlijke frequentie gedurende een bepaalde tijd wordt veranderd, onmiddellijk  reproducerende en andere systemen van het lichaam worden beïnvloed. Wanneer men de natuurlijke frequentie-emissie van het menselijk brein meet in een ruimte die voor allerlei invloeden is afgeschermd, het hersensignaal (Alfagolven) identiek is aan de frequentie die door moeder aarde wordt uitgezonden (Schuman–frequentie).

Dual Earth
Frequency Generator

De Dual Earth Frequency Generator is een vernuftig instrument dat de Schuman-frequentie (7,83Hz) gekoppeld aan een energetisch systeem uitzendt. De slaapstand zendt een frequentie van 3,91Hz uit. Hierdoor komt u in een meer ontspannen sfeer en kunt u beter in slaap komen.

Soms dient men even te wennen aan de energie die de EFG uitzendt. Toch wordt vaak al in korte tijd het rustgevende effect ervaren. Kinderen worden rustiger en kunnen zich beter concentreren. De nachtrust keert terug en u wordt uitgeruster wakker. Een gevoel van welbehagen wordt uw deel. Bij pijntjes wordt de EFG ook vaak gebruikt door hem op de pijnlijke plek te leggen. Zet een glas wijn, een kop koffie eens naast uw EFG en ervaar in korte tijd de smaakverandering die optreedt. De smaak van water wordt zachter en veel mensen melden dat water na de bewerking van de EFG een heilzame werking heeft gekregen. Vaak wordt gemeld dat allergische reacties verdwijnen. Door de EFG te plaatsen in uw woonruimte, kantoor, of bij u te dragen in uw tas wordt het bijzondere effect van dit kleine instrument ervaren.

Een test op Cyprus door een gecertificeerd therapeute, die de test uitvoerde volgens methode van Voll, liet zien dat bij een patiënt die overgevoelig was voor allerlei stoffen, deze reacties verdwenen toen de EFG ingeschakeld op het lichaam werd gelegd.


Dual Earth Frequency Generator
De Dual EFG
hebben we kunnen ontwikkelen dankzij de onderzoeken van de arts Dr. Puharich, Dr. Glen Rein, Tesla, Mobious, Schuman e.a. Meer informatie staat in het boek “De Maverick” over het leven van Dr. Puharich.

De technologie van de EFG werd in principe door Dr. Puharich ontwikkeld in de jaren 1976 tot 1984 en is door ons verfijnd. Puharich verrichtte onderzoek naar de gevaarlijke werking van zwakke elektromagnetische straling en ook van straling die vrijkomt bij een aantal giftige chemicaliën. Het onderzoek gebeurde soms met behulp van een zogenaamde Donkerveld microscoop (met een resolutie van wel 15 Angstrom bij een vergroting van 140.000 maal), die ontwikkeld was door de wetenschapper Gaston Naesssens uit Sherbrook, Quebec (Canada). Zijn observaties in vivo lieten zien dat bepaalde frequenties in staat waren de schadelijke celgroei effectief om te keren. Een heilzame frequentie is de resonantietrilling van het aardmagnetisch veld, van bijna 8Hz, waardoor het genezingsproces wordt bevorderd, Dr. Puharich omschreef “genezing”als een ordenend en herstellend proces bij biologische systemen.

De grondslag van dit effect ligt in de magnetische trilling van de kernen van ieder atoom, molecuul of chemische verbinding in het lichaam. De paringsconstanten van protonen in waterstof tussen twee bij elkaar liggende waterstofatomen in een molecuul vallen binnen het bereik van extreem lage frequenties (ELF). Bijvoorbeeld de onbekende carcinogeen molecule ethyleenoxide geeft een trilling van 3,2Hz te zien in de J-band. Wanneer dezelfde elektro magnetische (EM)-frequentie wordt ingestraald bij een muis, ontstaat binnen 24 uur huidkanker.
Anderzijds kan een bijna 8Hz een centrale frequentie vertegenwoordigen: zoals onschuldige lympotrope virussen door middel van specifieke ELF-frequenties omgevormd kunnen worden tot kwaadaardige HLTV III-vormen, zo kan een andere frequentie het HLTV III-virus in een onschadelijke vorm muteren. Hetzelfde tweerichtingsverkeer kan worden toegepast worden bij de atoomdoordringende golf die de ELF-generator van Dr. Puharich voortbrengt; een longitudinale (Scalar) EM-golf die verspreid wordt door zogenaamde Mobious strip solonoids.

Uiteindelijk werden zulke Mobiousstrips gekoppeld aan de beweging van een kwartshorloge, wat leidde tot de Teslar beschermings-chip. Onderzoek dat ik verrichtte aan deze zogenaamde Teslar watches (horloge) toonde dat de solonoidstrips niet direct aan het kwartssysteem waren gekoppeld, maar waren geplaatst in het sterke veld dat een kwarts horloge uitzendt. De pulsen van een kwartshorloge zijn met eenvoudige middelen overduidelijk te meten en zijn zeer krachtig. Een kwartshorloge wordt vaak gezien als een onvermoede storingsbron die het biologische systeem ernstig kan beïnvloeden. Door de solonoidstrips in het horloge te plaatsen, wordt de energie die wordt opgewekt omgevormd in een energie die heilzaam is voor het biologische systeem.

Om een effectievere en veel krachtiger (scalar) veld te genereren heb ik de Mobious coil (spoel) direct gekoppeld aan de 7,83Hz (Alfagolf). Door smd-techniek toe te passen is het een klein en technisch hoogwaardig instrument geworden dat aan alle CE normen voldoet.

Dual Earth
Frequency Generator in de hand

Dr. Glen Rein, voormalig staflid van de Stanford Medical School ontwierp, om het Teslar instrument op een objectieve wijze te testen, een reeks in vitro experimenten met zenuwcellen die groeiden in weefselculturen. De resultaten waren dat de Mobious strips emissies tot  diepere en in het algemeen weldadiger eindeffecten leidden. Dit in vergelijking met de gewone EM emissies in relatie tot de neurotransmitters (norepinephrine), en wel via het gelijkwaardige mechanisme als tricyclische depressiva. Eveneens gaven lymfocyten, die werden blootgesteld aan de Teslar, een toename van 76% te zien in de vermenigvuldiging vergeleken met lymfocyten zonder de Mobious strip configuratie (137% vermenigvuldiging tegenover 34% toename met een eenvoudig EM 8hz signaal). Dit laat zien dat de aanwezigheid van een bijna 8Hz longitudinale golfbeweging (Scalar) een grotere verbetering van het afweersysteem bewerkstelligd dan alleen maar blootstelling aan een bijna 8Hz lineair EM veld.

Dr. Puharich rapporteerde dat een studie onder zijn leiding, uitgevoerd in het Max Planck Instituut in Duitsland, aangaf dat E.colli micro-organismen die blootgesteld werden aan de 8Hz longitudinale velden, de activiteit verhoogden van het zogenaamde RAD 6 gen, dat verantwoordelijk is voor de codering van eiwitten die DNA kunnen repareren. Het lijkt er dus op dat de biologische effecten van longitudinale (Scalar) golven afhankelijk zijn van specifieke golflengten.

Verbluffende resultaten van mensen die het Teslar instrument bij zich droegen duidden op belangrijke biologische effecten. Dr. Eldon Byrd, van het Amerikaanse Naval Weapons Center, ontdekte bij mensen die het Teslar instrument gebruikten een afname van de algemene amplitude en een neiging tot lagere frequenties in EEG (hersen activiteitmeting) metingen. Sedertdien zijn dergelijke frequentiemetingen aangetoond door Dr. Cyrill W Smit van de Universiteit van Salford en Dr. William J Rao van het Environmental Health Center in Dallas, Texas. Zij gaven klinisch nauwkeurig aan welk trillingsgetal (EM of Chemisch) iemand beïnvloed, die gevoelig is voor om het even welke omgevingsfactor, een gevoeligheid die ontwikkeld kan worden voor een bepaalde frequentie, waarbij specifieke reacties kunnen optreden. Dus de veranderingen in frequentiemeting bij mensen zoals die gerapporteerd werden door Dr. Eldon Byrd met het Teslar instrument zouden evenredig optreden met een verplaatsing en/of eliminatie van een allergische reactie, terwijl een afname in het amplitude equivalent zou zijn aan een afname in gevoeligheid voor iedere gerelateerde EM- of chemische NMR-emissie. Dit komt overeen met het feit dat vele Teslar gebruikers gevoelig zijn voor omgevingsfactoren.


Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 178,00
Aantal: Bestellen
Top 5 bestsellers
Frequency Generator
Proteus Mindmachine brain entra..
Procyon Mindmachine brainentrai..
Sirius Mindmachine
Thoughtstreamer biofeedback met..
Winkelwagen
Zoek producten
 
 
Alle bedragen zijn inclusief btw
      Powered by CCV Shop eigen webshop